Zámecký pivovar Litomyšl

O společnosti

Evropské školicí centrum je obecně prospěšnou společností, jejímž smyslem jsou činnosti a služby související s provozováním školicího centra v Zámeckém pivovaru. Více v dodatku Zakládací smlouvy, článek I. - účel založení společnosti. Zakladateli společnosti jsou Město Litomyšl a YMCA Europe.
Při své činnosti je společnost oprávněna poskytovat granty.

ID společnosti

Evropské školicí centrum o.p.s.
se sídlem: Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
IČ: 275 01 485, DIČ: CZ 275 01 485
registrovaná v Rejstříku obecně prospěšných společností: Oddíl O, vložka 139 ze dne 16. 9. 2006 u Krajského soudu v Hradci Králové.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 35-7623540267/0100
Statutární zástupce: ředitelka společnosti

Vedení společnosti

správní rada     

předseda SR   

  • Radomil Kašpar

členi SR   

  • Mgr. Daniel Brýdl, LL.M
  • Jan Pikna


dozorčí rada     

předseda DR   

  • Lubomír Sršeň

členi DR

  • Ing. Lucie Vejačková 
  • Ing. Markéta Prokešová


ředitelka společnosti  

  • Mgr. Zuzana Vanžurová

Historie

Výstavba samotného pivovaru započala hned po dostavění hlavní zámecké budovy, tedy ještě v 80. letech 16. století. Plně dokončen byl však až roku 1630 a původně jej podobně jako zámek zdobila „psaníčková“ sgrafita. Barokní podobu získal kolem roku 1730 díky architektu Františku Maxmiliánu Kaňkovi. Portál pivovaru je ozdoben kamenným erbem rodu Trautmannsdorfů.

V obytné části pivovaru se 2. března 1824 narodil sládkovi Františku Smetanovi a jeho ženě Kateřině budoucí operní skladatel Bedřich Smetana. V roce 1924 byla veřejnosti zpřístupněna Smetanova rodná světnička, od roku 1949 potom celý byt. Od roku 1953 se v zámeckém pivovaru již pivo nevaří.

V souvislosti s návštěvou prvního setkání sedmi středoevropských prezidentů v roce 1994 bylo v pivovaru vybudováno kongresové centrum. V roce 1999 byl pivovar spolu s dalšími objekty zapsán na seznam památek světového dědictví UNESCO. V letech 2001-2006 byla podle projektu architekta Josefa Pleskota opravena první část pivovaru. Finance byly získány převážně z evropských fondů programu SROP. V této zrekonstruované části vzniklo evropské školicí centrum se sály a ubytováním. Rekonstrukce byla společným dílem Města Litomyšl a YMCA Europe. V letech 2010-2014 rekonstrukce pokračovala v rámci revitalizace Zámeckého návrší v Litomyšli. Zámecký pivovar byl dokončen spolu s dalšími deseti objekty. Tato investice podpořená z programu IOP evropských fondů se stala největší investicí v novodobých dějinách Litomyšle.